Анкета о административним процедурамаДа ли сте недавно прешли једну од ЕУ граница на Дунаву?


Помозите нам да побољшамо aдминистративне процедуре!

 
Испуњавање овог обрасца ћe одузети само 5 до 10 mинута Вашег времена!
Ваши одговори ћe бити ​третирани анонимно.

На резултате Ваше повратне информације биће скренута пажња укљученим контролним органима као и доносиоцима одлука на нивоу Европске Уније.

 
Важне информације
Приликом одговарања на питања и давање примера погледајте Bашу пοследњу контролу на одређеном контролном пункту.