Анкета по административни процесиПреминавали ли сте скоро външна граница на ЕС по Дунав или неин плавателен приток?

 

Помогнете ни да подобрим административните процеси!

Попълването на този анкетен лист ще Ви отнеме само 5 минути. Отговорите се обработват анонимно.
 
Резултатите от анкетата ще се представят на компетентните контролни органи и ведомствата с право на вземане на решения на европейско равнище. 
 
 
 
Важни информации
Позовавайте се на последния контрол на специфичен контролен пункт, когато отговаряте на въпросите или посочвате примери. Отговорите Ви се обработват анонимно.