Survey Logo

Анкета за конјунктурата СИЕ 2019Вашите податоци ќе бидат третирани доверливо.
Од објавените резултати  неможе да се донесе заклучок која фирма учествувала на анкетата.

За обработката, користењето и зачувувањето на податовите важат општите правила за заштита на лични податоци на МГСЗ.

Ве молиме пополнете најдоцна до 1. март 2019


Информации за заштита на податоци
Според постоечките закони за заштита на податоци, потребно е да да ја прочитате изјавата за заштита на податоци. Со изјавата Ве информираме за Вашите права. Вашата согласност може да ја повлечете во секое време.

>> Отворете ја изјавата за заштита на податоци <<

Се согласувам