Survey Logo

Konjunktūras aptauja Latvija 2019Visa Jūsu sniegtā informācija paliks konfidenciāla un tā tiks apstrādāta anonīmi.
No publicētajiem rezultātiem nav izdarāmi secinājumi par uzņēmumiem, kuri piedalījušies aptaujā

Für die Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der Daten gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen .


Lūgums aizpildīt anketu līdz 2019. gada 1. martam.


Piezīmes par datu aizsardzību
Atbilstoši datu aizsardzības likumiem veltiet laiku, lai izlasītu konfidencialitātes nostādnes. Mēs vēlamies Jūs informēt par jūsu tiesībām. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

>> Atvērt konfidencialitātes nostādnes <<

Piekrītu