Survey Logo

Anketim për klimën e biznesit dhe investimeve në Shqipëri 2019Të dhënat Tuaja do të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe rezultatet do të jenë anonime.
Nga rezultatet e publikuara nuk mund të nxirren përfundime për firmat pjesëmarrëse.

Për përpunimin, përdorimin dhe ruajtjen e të dhënave, gjejnë zbatim rregullat e përgjithshme të ruajtjes së të dhënave të Shoqatës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri.

Ju lutem plotësoni këtë anketim deri në datën 1 mars 2019.


Shënime për mbrojtjen e të dhënave
Në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, është e nevojshme që ju të lexoni si fillim rregullat e përgjithshme të mbrojtjes së privatësisë. Në këtë mënyrë ju informoheni mbi të drejtat tuaja. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë.

>> Hap rregullat e përgjithshme të mbrojtjes së privatësisë. <<

Jam dakord